معنی و ترجمه کلمه geodetical به فارسی geodetical یعنی چه

geodetical


کوتاه ترين خطى که دونقطه رادر روى سطحى بهم ميپوند د

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها