معنی و ترجمه کلمه geodetically به فارسی geodetically یعنی چه

geodetically


موافق قاعده پيمايش( سطح کره )زمين ،ازروى علم زمين پيمايى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها