معنی و ترجمه کلمه geographical meridian به فارسی geographical meridian یعنی چه

geographical meridian


نصف النهار جغرافيايى
علوم هوايى : خط طول جغرافيايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها