معنی و ترجمه کلمه geography به فارسی geography یعنی چه

geography


جغرافى ،علم جغرافيا،شرح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها