معنی و ترجمه کلمه geologic erosion به فارسی geologic erosion یعنی چه

geologic erosion


معمارى : فرسايش زمين شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها