معنی و ترجمه کلمه geologic survey به فارسی geologic survey یعنی چه

geologic survey


عمران : مطالعه زمين شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها