معنی و ترجمه کلمه geologic به فارسی geologic یعنی چه

geologic


)geological(وابسته به زمين شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها