معنی و ترجمه کلمه geological survey به فارسی geological survey یعنی چه

geological survey


عمران : سازمان زمين شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها