معنی و ترجمه کلمه geological به فارسی geological یعنی چه

geological


)geologic(وابسته به زمين شناسى
علوم مهندسى : زمين شناختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها