معنی و ترجمه کلمه geologize به فارسی geologize یعنی چه

geologize


در زمين شناسى کارکردن ،از نظر زمين شناسى بازرسى کردن ،مطالعه علم زمين شناسى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها