معنی و ترجمه کلمه geology به فارسی geology یعنی چه

geology


دانش زمين شناسى
علوم مهندسى : زمين شناسى
عمران : زمين شناسى
معمارى : زمين شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها