معنی و ترجمه کلمه geomagnetic به فارسی geomagnetic یعنی چه

geomagnetic


ژئومغناطيس ،وابسته به جاذبه زمين
علوم مهندسى : خاصيت مغناطيسى زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها