معنی و ترجمه کلمه geomagnetism به فارسی geomagnetism یعنی چه

geomagnetism


نيروى اهن ربايى زمين ،نيروى جاذبه زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها