معنی و ترجمه کلمه geomancer به فارسی geomancer یعنی چه

geomancer


رمال ،کسيکه باديدن خاک ريخته شده در روى زمين فال ميگيرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها