معنی و ترجمه کلمه geometer به فارسی geometer یعنی چه

geometer


هندسه دان ،(ج.ش).نوعى کرم درخت ،کرم زمين پيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها