معنی و ترجمه کلمه geometric growth به فارسی geometric growth یعنی چه

geometric growth


رشد هندسى( دررياضى)
بازرگانى : رشد هندسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها