معنی و ترجمه کلمه geometric illusion به فارسی geometric illusion یعنی چه

geometric illusion


روانشناسى : خطاى ادراکى هندسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها