معنی و ترجمه کلمه geometric similarity به فارسی geometric similarity یعنی چه

geometric similarity


عمران : تشابه هندسى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها