معنی و ترجمه کلمه geometrical figures به فارسی geometrical figures یعنی چه

geometrical figures


اشکال هندسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها