معنی و ترجمه کلمه geometrical percentage به فارسی geometrical percentage یعنی چه

geometrical percentage


عمران : درصد هندسى که عبارتست از خارج قسمت سطح مقطع فولاد به سطح مقطع بتن در يک قطعه بتن مسلح ضرب در صد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها