معنی و ترجمه کلمه geometrical به فارسی geometrical یعنی چه

geometrical


علوم مهندسى : هندسى
عمران : هندسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها