معنی و ترجمه کلمه geophysics به فارسی geophysics یعنی چه

geophysics


زمين فيزيک ،ژئوفيزيک ،علم اوضاع بيرونى و طبيعى زمين
معمارى : زمين فيزيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها