معنی و ترجمه کلمه geopolitics به فارسی geopolitics یعنی چه

geopolitics


مطالعه نفوذ عوامل فيزيکى(چون جغرافيا و علم اقتصاد و امار )درمشى سياسى و سياست خارجى کشور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها