معنی و ترجمه کلمه geostrophic به فارسی geostrophic یعنی چه

geostrophic


(هواشناسى)وابسته به نيروى انحناءوپيچيدگى يا انقباضى که دراثرگردش زمين ايجادميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها