معنی و ترجمه کلمه geosyncline به فارسی geosyncline یعنی چه

geosyncline


معمارى : ناوزمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها