معنی و ترجمه کلمه geotaxis به فارسی geotaxis یعنی چه

geotaxis


گرايشى که نيروى جاذبه زمين انراهدايت ميکند،زمين گرايى
روانشناسى : زمين گرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها