معنی و ترجمه کلمه geranium به فارسی geranium یعنی چه

geranium


(گ.ش ).شمعدانى عطرى ،گل شمعدانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها