معنی و ترجمه کلمه gerbera به فارسی gerbera یعنی چه

gerbera


(گ.ش ).گياهان سر بره و کلب جهنم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها