معنی و ترجمه کلمه geriatrics به فارسی geriatrics یعنی چه

geriatrics


پيرپزشکى ،رشته اى از علم طب که درباره امراض دوران پيرى و افراد پير بحث ميکند،مبحث امراض پيرى
روانشناسى : پيرى پزشکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها