معنی و ترجمه کلمه geriatrist به فارسی geriatrist یعنی چه

geriatrist


)geriatrician(متخصص( ويژه گر )امراض دوران پيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها