معنی و ترجمه کلمه germ layer به فارسی germ layer یعنی چه

germ layer


يکى از طبقات سلول ابتدايى جنين پس از تکميل مرحله گاسترولا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها