معنی و ترجمه کلمه germander به فارسی germander یعنی چه

germander


(گ.ش ).کماذريوس ،سيزاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها