معنی و ترجمه کلمه germanium به فارسی germanium یعنی چه

germanium


symb : ،(ش ).ژرمانيوم ،نوعى عنصر شبه فلز
کامپيوتر : ژرمانيم
شيمى : ژرمانيم
علوم هوايى : ژرمانيوم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها