معنی و ترجمه کلمه germinal period به فارسی germinal period یعنی چه

germinal period


روانشناسى : دوره نوجنينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها