معنی و ترجمه کلمه gerrymander به فارسی gerrymander یعنی چه

gerrymander


تقسيم حوزه هاى انتخاباتى و غيره بطور غير عادلانه ،بطور غير عادلانه تقسيم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها