معنی و ترجمه کلمه gerstmann syndrome به فارسی gerstmann syndrome یعنی چه

gerstmann syndrome


روانشناسى : نشانگان گرستمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها