معنی و ترجمه کلمه gert به فارسی gert یعنی چه

gert


کامپيوتر : graphical evaluation & review techniqueروشى براى فرموله کردن و ارزيابى سيستمها با استفاده از يک مشى شبکه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها