معنی و ترجمه کلمه gerund به فارسی gerund یعنی چه

gerund


(د).اسمى که از اضافه کردن )ing( باخرفعل بدست ميايد،اسم مصدر،اسم فعل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها