معنی و ترجمه کلمه gesso به فارسی gesso یعنی چه

gesso


زاموسقه ،سطح پوشيده از بتونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها