معنی و ترجمه کلمه gestalt psychology به فارسی gestalt psychology یعنی چه

gestalt psychology


روانشناسى گشتالت ،(روانشانسى )مطالعه قوه ادراک و رفتار از نقطه نظر واکنش شخصى در برابر امورکلى
روانشناسى : روانشناسى هيات نگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها