معنی و ترجمه کلمه gestaltqualitat به فارسی gestaltqualitat یعنی چه

gestaltqualitat


روانشناسى : کيفيت گشتالتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها