معنی و ترجمه کلمه gestation به فارسی gestation یعنی چه

gestation


ابستنى ،باردارى ،حاملگى ،وابسته بدوران رشد تخم يا نطفه
روانشناسى : باردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها