معنی و ترجمه کلمه geste به فارسی geste یعنی چه

geste


)gest(حرکت ،کار نمايان ،هم صحبت ،رفتار،قيافه ،اشاره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها