معنی و ترجمه کلمه gesticulant به فارسی gesticulant یعنی چه

gesticulant


اشاره کننده وحرکت کننده( درگفتار)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها