معنی و ترجمه کلمه gesticulate به فارسی gesticulate یعنی چه

gesticulate


با سر و دست اشاره کردن ،ضمن صحبت اشارات سر و دست بکار بردن ،باژست فهماندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها