معنی و ترجمه کلمه gesticulation به فارسی gesticulation یعنی چه

gesticulation


اشاره با سر و دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها