معنی و ترجمه کلمه gesticulative به فارسی gesticulative یعنی چه

gesticulative


وابسته به اشاره با سرو دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها