معنی و ترجمه کلمه gesticulator به فارسی gesticulator یعنی چه

gesticulator


اشاره کننده با سر و دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها