معنی و ترجمه کلمه get a move on به فارسی get a move on یعنی چه

get a move on


بجنب ،زودباش ،بشتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها