معنی و ترجمه کلمه get abroad به فارسی get abroad یعنی چه

get abroad


منتشر شدن ،پهن شدن
علوم مهندسى : پهن شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها